PARTI AV STRANDGATAN SETT FRÅN
DONNERS PLATS. FOTO CA 1890
165. Parti av Standgatan sett från Donners plats med till höger
Hypoteksföreningens hus där Gotlands Enskilda Bank disponerar nedre
våningen. Tvärs över Hästgatan ligger det Reijmanska huset. Foto
omkring 1890.


<Stäng>