"Visby Förr i Tiden"

En kulturhistorisk sammanställning i ord och bild


Donners plats och Burmeisterska huset i Visby 1892. Olja av Johan Ericson

Gör en stadsvandring i svunnen tid - välj ett bland följande alternativ

Använd Google Earth (kräver en Google Earth klient. Hämta på http://earth.google.com/index.html)

Använd Google Maps och vandra i delar av staden.

 • Visby hamn
 • Gamle hamn - Almedalen
 • Hamnens omgivningar
 • Strandgatan - norra delen
 • Strandgatan - södra delen
 • Mellangatan
 • Specksrum och gränderna mot strandgatan
 • S:t Hansgatan - norra delen
 • S:t Hansgatan - södra delen
 • S:t Hans och dess omgivningar
 • Södertorg med omgivningar
 • Visborgsgatan och området mot hamnen
 • Djurriket - Bredgatan - Kinbergs plats
 • Södra Murgatan
 • Tunnbindaregatan
 • Adelsgatan
 • Wallérs plats
 • Hästgatan
 • Södra Kyrkogatan
 • Klosterbrunnsgatan
 • Stora Torget
 • S:t Drottensgatan
 • S:t Larsgränd - Nunnegränd - Syskongatan
 • Domkyrkan med omgivningar
 • Botaniska trädgården och Silverhättan
 • Odalgatan
 • Norra Kyrkogatan
 • Smedjegatan
 • S:t Nikolaigatan och Tranhusgatan
 • Klinten
 • Sjömuren, Nordermur och Norr
 • Östermur och Öster
 • Södermur och Söder
 • Pallisaderna och Kopparsvik

   

  För Internetpublicering svarar Stefan Ene, Geodataenheten, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Denna bilddatabas bygger på boken "Visby Förr i Tiden" av Waldemar Falck
  Hanseproduktion, Uddevalla 1989, ISBN 91-85716-51-0
  Samtliga bilder © Waldemar Falcks Bildarkiv